ban1

Cập nhật đơn HOT

Ngày thi Giới tính Ngành nghề Địa Điểm Lương cơ bản Chi tiết
17/1/2019 Nữ  Chế biến đồ ăn sẵn  Nhật bản 157.600 yên Chi tiết
13/1/2019 Nữ Làm bánh  Nhật  bản 173.000 yên Chi tiết
13/1/2019 Nữ Chế biến đồ ăn sẵn  Nhật bản 173.400 yên Chi tiết
10/11/2018 Nam Trồng hoa nhà kính  Nhật bản 165.000 yên Chi tiết
15/11/2018 Nam Lắp ráp khung thép  Nhật bản 175.000 yên Chi tiết
10/11/2018 Nữ Phiên dịch viên  Đài loan 22.000 đài tệ Chi tiết
doi-tac